PSIHOLOG

Ana Vidović

Ana Vidović je diplomirani psiholog sa višegodišnjim iskustvom u radu sa odraslima, roditeljima i decom. Sertifikovani je trener asertivnosti i praktičar Transakcione analize.
Poslednjih godina uspešno se bavi temom telesnih simptoma stresa i anksioznosti. Terapija pružena klijentima povodom pomenutog problema se pokazala kao vrlo delotvoran način za rešenje problema.

Autor je i voditelj radionice za roditelje „Uspešno roditeljstvo“. Obučena je za primenu
„Mercedes modela“ za rad sa roditeljima i decom. Poseduje iskustvo i sertifikate kao što su: „Forenzički intervju“, „Kognitivno-bihejvioralni rad“ „Umeće odratanja“ i itd.
U toku 15-ogodišnje profesionalne karijere pružila je psihološku pomoć i podršku velikom broju klijenata koji su se javljali sa problemima: anksioznosti, hipohondrije, hroničnog nezadovoljstva, kao i sa klijentima koji su bili žrtve ili svedoci nasilja.

Ana Vidović

PSIHOLOG
TOP