Global Prevent

Osnovna delatnost službe medicine rada su preventivni pregledi zaposlenih. U dogovoru sa kompanijama, služba medicine rada organizuje prethodne, periodične i vanredne (ciljane) preglede zaposlenih i predlaže preventivno-profilaktičke mere zaštite radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom. Takođe predlaže mere za unapređenje zdravlja, životne i radne sredine zaposlenih.

Naše usluge

Lekarski pregledi za radna mesta sa povećanim rizikom:
- prethodni pregledi
- periodični pregledi

Sistematski pregledi za zaposlene

Lekarski pregledi za rad na brodu

Služba Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “GLOBAL PREVENT” obavlja sledeće preglede i izdaje lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika na osnovu Pravilnika o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom:

Posebni uslovi rada

Akt o proceni rizika

Obuka iz prve pomoći za zaposlene

- osnovni kurs
- napredni kurs

Medicina rada

Izdavanje lekarskih uverenja za posebne profesionalne delatnosti

Lekarska uverenja za vozače i obuka iz prve pomoći

Lekarska uverenja za držanje i nošenje oružja

Lekarska uverenja za rad na brodu

Specijalna ponuda

Posebne pogodnosti za kompanije:

  • Konsultacije
  • Sva uverenja
TOP