KARDIOLOGIJA

Dr Miroslav Bikicki
Dr Aleksandra Ilić

RADIOLOGIJA

Prof. dr Dijana Nićiforović
Dr Slobodan Torbica

OFTALMOLOGIJA

Dr Biljana Golubović
Dr Milica Ivković

HEMATOLOGIJA

Dr Danijela Agić

SPORTSKA MEDICINA

Prof. dr Miodrag Drapšin
Dr Borislava Boba Kovačević

NEUROPSIHIJATAR

Prof.dr Milorad Žikić

PSIHIJATAR

Dr Mira Dimitrašković

PSIHOLOG

Prof.dr Vojislava Bugarski Ignjatović
Ana Vidović
Jovana Jestrović

INTERNA MEDICINA

Dr Slađana Stojilović
Dr Zorica Runjajić

OPŠTA MEDICINA

Dr Vesna Sladojević

ORL KONSULTANT

Prof. dr Slobodan Mitrović

MEDICINA RADA

Dr Mirjana Mijić
Dr Ljiljana Nikolić

Global Prevent

Osnovna delatnost službe medicine rada su preventivni pregledi zaposlenih. U dogovoru sa kompanijama, služba medicine rada organizuje prethodne, periodične i vanredne (ciljane) preglede zaposlenih i predlaže preventivno-profilaktičke mere zaštite radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom. Takođe predlaže mere za unapređenje zdravlja, životne i radne sredine zaposlenih.

Naše usluge

Lekarski pregledi za radna mesta sa povećanim rizikom:
- prethodni pregledi
- periodični pregledi

Sistematski pregledi za zaposlene

Lekarski pregledi za rad na brodu

Služba Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika “GLOBAL PREVENT” obavlja sledeće preglede i izdaje lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika na osnovu Pravilnika o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom:

Posebni uslovi rada

Akt o proceni rizika

Obuka iz prve pomoći za zaposlene

- osnovni kurs
- napredni kurs

Medicina rada

Izdavanje lekarskih uverenja za posebne profesionalne delatnosti

Lekarska uverenja za vozače i obuka iz prve pomoći

Lekarska uverenja za držanje i nošenje oružja

Lekarska uverenja za rad na brodu

Specijalna ponuda

Posebne pogodnosti za kompanije:

  • Konsultacije
  • Sva uverenja
TOP