PSIHOTERAPIJA

Prevazilaženje konflikta u timskom radu

Osnovna delatnost Službe medicine rada su preventivni pregledi zaposlenih.

U dogovoru sa kompanijama, Služba medicine rada organizuje prethodne, periodične i vanredne (ciljane) preglede zaposlenih i predlaže preventivno-profilaktičke mere zaštite radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom. Takođe predlaže mere za unapređenje zdravlja, životne i radne sredine zaposlenih. Za radnike kod kojih je kod preventivnih pregleda utvrđeno da njihovo zdravstveno stanje ne odgovara zahtevima radnog mesta, Služba medicine rada predlaže upućivanje na dodatne preglede i rehabilitacione mere, a po potrebi i upućivanje na Invalidsku komisiju, radi procene preostale radne sposobnosti.

U dogovoru sa kompanijama, Služba medicine rada organizuje prethodne, periodične i vanredne (ciljane) preglede zaposlenih i predlaže preventivno-profilaktičke mere zaštite radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom. Takođe predlaže mere za unapređenje zdravlja, životne i radne sredine zaposlenih. Za radnike kod kojih je kod preventivnih pregleda utvrđeno da njihovo zdravstveno stanje ne odgovara zahtevima radnog mesta, Služba medicine rada predlaže upućivanje na dodatne preglede i rehabilitacione mere, a po potrebi i upućivanje na Invalidsku komisiju, radi procene preostale radne sposobnosti.

TOP