RADIOLOGIJA

Dr Slobodan Torbica

Dr Slobodan Torbica zaposlen je u Centru za radiologiju Kliničkog Centra Vojvodine. Upisuje na Medicinski fakultet u Novom Sadu i završava ga s prošečnom ocenom 9,51. Nakon završetka redovnog lekarskog staža zapošljava se kao lekar u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Zrenjaninu, a potom i kao stažista na Odeljenju hirurgije Opšte bolnice u Zrenjaninu. Specijalizaciju iz radiologije započeo je 2015. godine u Službi za radiologiju Opšte bolnice Subotica, a od 2019. godine prelazi u Centar za radiologiju Kliničkog Centra Vojvodine. Februara 2020. godine polaže  specijalistički ispit iz radiologije sa odličnim uspehom. Tokom specijalzacije iz radiologije, pored učenja standardnih radioloških veština, najveći deo staža posvećuje interventnoj radiologiji, koja je i postala uža sfera njegovog daljeg stručnog usavršavanja. Član je Drušva interventnih radiologa Srbije i Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe. Pored interventne radiologije, posebno je posvećen ultrazvučnoj dijagnostici, a naročito primeni  intestinalnog ultrazvuka u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Učestvovao je i na kongresu radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, a gde je  održao predavanje na temu „Perkutani tretman ehinokoknih cisti jetre“. Rođen je u Zrenjaninu 1987. godine.

Dr Slobodan Torbica

RADIOLOG
TOP