KARDIOLOGIJA

Doc. Dr Aleksandra Ilić

Funkcija:
Zamenica rukovodioca Klinike za kardiologiju, IKVBV Sr.Kamenica ,
Docent interne medicine
Zanimanje:
Specijalista internista, subspecijalista kardiolog
Oblast interesovanja:

 Ultrazvučna dijagnostika kardioloških oboljenja( ehokardiografija,stress
ehokardiografija,transezofagealna ehokardiografija)
 Kardiološke bolesti u trudnoći

Naučni doprinos : Autor i koautor više od 20 naučnih radova ,više saopštenja na
značajnim naučnim domaćim i međunarodnim skupovima

Doc. Dr Aleksandra Ilić

KARDIOLOG
TOP