KARDIOLOGIJA

Doc. Dr Aleksandra Ilić

Docentkinja dr Aleksandra Ilić, zaposlena je u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i zamenica je rukovodioca Klinike za kardiologiju. Spada u mlađu generaciju odličnih stručnjaka iz oblasti ultrazvučne dijagnostike kardioloških oboljenja (ehokardiografija, stresehokardiografija i transezofagealna ehokardiografija), s tim da je posebnu pažnju posvetila kardiološkim bolestima u trudnoći. Stručno se usavršavala u Nemačkoj, Engleskoj, Francuskoj i Italiji. Osim toga, autor je i koautor brojnih radova. Počasni je član Evropskog udruženja za srčanu insuficijenciju i Internacionalnog udruženja za hipertenziju u trudnoći „ISSHP“. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 2004. godine sa visokom odličnom ocenom, a godine 2009. i subspecijalistički ispit iz oblasti kardiologije kada je odbranila i rad pod nazivom „Restriktivne kardiomiopatije – značaj ehokardografije u savremenoj dijagnostici”.

Doc. Dr Aleksandra Ilić

KARDIOLOG
TOP