GASTROENTEROLOGIJA I PATOLOGIJA

Dr Aleksandar Knežević

Specijalnost

  • Gastroenterologija i hepatologija
  • Bavi se lečenjem bolesti digestivnog trakta, jetre, pankreasa i biliarnog trakta
  • Komleksne endoskopske procedure uključujući  intervencijsku gastroskopiju, kolonoskopiju, polipektomije, ERCP, PEG, stentovi

Kliničko  iskustvo

  • Od 1998 god. – Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Vojvodina
  • Od 2010 god. – Načelnik urgentne interne medicine, Urgentnog centra Vojvodine

Članstvo

  • SLD udruženje gastroenterologa Srbije
  • Udruženje za digestivnu endoskopiju Srbije

Publikacije

  • Napisao je više stručnih radova i aktivno učestvovao u radu brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu

Dr Aleksandar Knežević

GASTROENTEROLOG
TOP