HEMATOLOGIJA

Dr Danijela Agić

Osnovnu i srednju medicinsku školu je završila u Novom Sadu, Medicinski fakultet u Novom Sadu je
upisala 1988/89 i diplomirala 1994. Specijalističke studije iz interne medicine je upisala 1996,
specijalistički ispit je položila 2001. Radila je u Domu zdravlja u Žablju od 1998. do 2002, prvo kao lekar u
Službi opšte medicine, a potom kao internista. Od 2002. je stalno zaposlena u KCV na Klinici za
hematologiju. Užu specijalizaciju iz hematologije je upisala 2004, a rad na temu „Idiopatska
trombocitopenijska purpura, dijagnostički i terapijski problem“ odbranila 2006, od kad je hematolog. Od
2016. je asistent na Katedri interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Uže
polje interesovanja su joj anemije, trombocitopenije i limfoproliferativne neoplazme.

Dr Danijela Agić

HEMATOLOG
TOP