DERMAGTOLOGIJA

Dr Jadranka Janković

Dr Jadranka Janković specijalista je dermatovenerologije. Rođena je 1966. godine u Trebinju, a Srednju medicinsku školu završava u Zemunu. Nakon toga i Medicinski fakultet u Beogradu 1991. godine. Specijalizaciju dermatovenerologije započela 1993. godine i završila 1997.godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1994. godine zaposlena u Domu zdravlja "Novi Sad", a od  2013. godine je i šef Odeljenja dermatologije. Završila više edukacija iz oblasti dermoskopije. Član je IDS-a (Međunardnog udruženja za dermoskopiju) i autorka je projekta ”Koža pamti” kampanje za prevencijui rano otkrivanje melanoma.

Dr Jadranka Janković

DERMATOVENEROLOGIJA
TOP