PNEUMOFIZIOLOG - ALERGOLOG

Dr Jelena Matić Jankov

DR JELENA MATIĆ JANKOV, specijalista pneumoftiziologije i subspecijalista alergologologije

Dr Jelena Matić Jankov je specijalista pneumoftiziologije i subspecijalista alergologologije. Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2000. godine, a nakon toga 2006. godine brani i specijalističke studije iz pneumoftiziologije. Subspecijalistizaciju iz alerologije završava 2014. godine. Bila je zaposlena kao specijalista pneumoftiziologije u Zrenjaninu do 2008., s tim da iste godine prelazi na Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici gde radi kao pneumoftiziolog - alergolog.

Dr Jelena Matić Jankov

PNEUMOFIZIOLOG - ALERGOLOG
TOP