PNEUMOFIZIOLOG - ALERGOLOG

Dr Jelena Matić Jankov

Dr Jelena Matić Jankov je Medicinski fakultet završila u Novom Sadu 2000. godine.
Specijalističke studije iz pneumoftiziologije je završila 2006. godine, a subspecijalističke
studije  iz alergologije 2014. godine.
Kao specijalista pneumoftiziologije radila je u Zrenjaninu do 2008. godine. Od 2008.godine radi
u Institut za plućne bolesti Sremeska Kamenica kao specijalista pneumoftiziolog /subspecijalista
alergolog .

Dr Jelena Matić Jankov

PNEUMOFIZIOLOG - ALERGOLOG
TOP