GINEKOLOGIJA

Dr Kristina Ivković Šunjka

Dr Kristina Ivković Šunjka, specijalista ginekologije i akušerstva diplomirala je 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa najvišom ocenom 10, a odmah iza toga 2005. godine polaže i stručni ispit. Master studije na studijskom programu iz oblasti ginekologije i akušerstva završava 2011. godine takođe na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i to sa najvišom ocenom, a 2018. polaže   sa odličnom ocenom i specijalistički ispit iz oblasti ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Sve vreme svog školovanja se i usavršavala te je 2016. godine završava i Školu kolposkopije u Beogradu - bazni i viši nivo, kao i Ian Donald školu ultrazvuka u ginekologiji i perinatologiji u Zagrebu 2018. Stekla je i bogato radno iskustvo kada je od 2005. do 2013. bila zaposlena u Domu zdravlja Bačka Palanka, radeći kao lekar opšte prakse u seoskim ambulantama, s tim da je  kratko vreme radila i u Službi zdravstvene zaštite dece Doma zdravlja. Od 2013. do 2018.  godine bila je na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, KCV, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, a od 2018. do 2021. biva zaposlena u Domu zdravlja Bačka Palanka u Službi zdravstvene zaštite žena. Od 2021. godine do danas zaposlena je u Domu zdravlja Novi Sad u Službi zdravstvene zaštite žena. Član je LKV, a tokom i nakon specijalizacije usavršavala se na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Odbranila rad, na Master studijama pod nazivom „Zdravstvena prosvećenost žena iz oblasti ginekologije u manjim sredinama i predlog mera za njeno poboljšanje“.

Dr Kristina Ivković Šunjka

GINEKOLOGIJA
TOP