KARDIOLOGIJA

Dr Marko Femić

Dr Marko Femić, specijalista je interne medicine i subspecijalista kardiologije za kog pacijenti i kolege kažu da je vrlo stručan i temeljan, ali i izuzetno požrtvovan lekar. Završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2006. godine i to sa opštim uspehom 9,10. Od marta do decembra 2007. godine volontirao je na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici na Klinici za kardiohirurgiju, a krajem decembra 2007. zapošljava se u Klinički centar Vojvodine na Klinici za anesteziju. Tri godine kasnije odnosno po osnivanju Urgentnog centra zapošljava se na Odeljenje urgentne interne medicine. U maju 2016. stiče zvanje specijaliste interne medicine i to na temu “Učestalost pojave kontrasne nefropatije nakon primarne perkutane koronarne intervencije kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom”. Potom dobija diplomu o Završenoj užoj specijalizaciji iz kardiologije aprila 2019. godine, gde već pored bogatog radnog iskustva stiče nove brojne veštine i znanja. Govori engleski jezik i odlično se služi elektronskom dokumentacijom. Kod dr Femića možete da zakažete specijalistički pregled, ehokardiografiju ili ultrazvuk srca.  

Dr Marko Femić

KARDIOLOG
TOP