SPORTSKA MEDICINA

Dr. MIodrag Drapšin

Dr Miodrag Drapšin, specijalista je sportske medicine. Medicinski Fakultet je završio 1999. godine u Novom Sadu, a od 2000. radi na Katedri za fiziologiju, Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu. Specijalizaciju iz Sportske medicine završava 2004. godine, a nakon toga stručno usavršavanje nastavlja odbranom doktorata iz oblasti Fiziologije i Fiziologije Sporta 2009. godine. Od 2015. je šef Katedre za Sportsku Medicinu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a 2021. je izabran i za redovnog profesora. Član je SLD-DLV, Sekcije za Medicinu Sporta u čijem je radu aktivno učestovao i trenutno obavlja funkciju predsednika Sekcije. Autor je na više radova objavljenih u zemlji i inostranstvu, koji su na SCI listi. Profesor Drapšin je na čelu tima za medicinsko zbrinjavanje i hitne službe EXIT festivala više od 10 godina. Rođen je u Novom Sadu 1972. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Aktivno se bavio sportom.

Dr. Miodrag Drapšin

SPORTSKA MEDICINA
TOP