NEUROPSIHIJATAR

Dr Mirjana Dimitrašković

Doktorka Mirjana Dimitrašković , specijalista je neuropsihijatrije.  Diplomirala je na novosadskom Medicinskom fakultetu 2005. godine, a godinu kasnije uspešno polaže i stručni ispit gde stiče zvanje doktora medicine. U martu 2011. je na istom fakultetu odbranila master iz oblasti pedijatrije na temu „Uzrastna, polna, sezonska i geografska distribucija dece uzrasta do 18 godina sa dijabetesom tipa I u Vojvodini“. Svoje bogato medicinsko iskustvo stiče u Domu zdravlja Bečej gde je zaposlena od 2006. godine. Specifična je po svom posvećenom radu kroz koji su uključeni praktično pacijenti svih starosnih dobi, od dece, preko mladih do radno aktivnog stanovništva, sve do najstarijih sugrađana. Karijeru je započela kao lekar opšte medicine u naseljima opštine Bečej i tada je bila redovan učesnik kontinuiranih edukacija namenjenim lekarima opšte medicine. Specijalistički ispit iz psihijatrije položila je u februaru 2019. godine, s tim da je završila i prvi odnosno osnovni stepen edukacije u transakcionoj analizi i time je stekla osnovna teorijska znanja iz transakcione analize kao savremene psihološke teorije. Od 2014. godine postaje redovni član TA centra-Asocijacije transakcionih analitičara Srbije. Međutim, tu se nije zaustavila, te samo godinu dana kasnije završava i drugi stepen treninga u transakcionoj analizi kroz koju se obuhvata didaktička analiza i rad na sebi, i ovim stiče zvanje Praktičara transakcione analize. Osim toga, poseduje i bogato iskustvo i znanje iz oblasti mentalnog zdravlja, a uža specijalnost joj je strategija prevladavanja stresa i anksioznosti. Aktivno se bavi individualnom kratkom racionalnom psihoterapijom, tretmanom i lečenjem reakcija tugovanja i depresijom, stanjima straha i anksioznosti, fobijama  - agorafobijom, socijalnim fobijama, specifičnim fobijama, opsesivnim (prisilnim) mislima, gubitkom kontrole i reakcijama besa, PTSP (posttraumatskim stresnim poremećajima), poremećajem prilagođavanja, bipolarnim poremećajem, hipohondrijskim poremećajima, psihosomatskim oboljenjima, poremećajima ishrane, seksualnom disfunkcionalnošću. Takođe odlične rezultate postiže i sa pacijentima koji se suočavaju sa problemima u komunikaciji, poremećajima rodnog identiteta, raznim oblicima poremećaja ličnosti, poremećajem spavanja, psihotičnim poremećajima, partnerskim i bračnim, kao i porodičnim problemima. Rođena je 1977. godine u Novom Sadu gde je završila osnovnu školu, a nakon nje i gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj". Koautorka je nekoliko stručnih radova u domaćim časopisima. 

Dr Mirjana Dimitrašković

PSIHIJATAR
TOP