NEUROLOGIJA

Prof dr Marija Semnic

Prof dr Marija Semnic, specijalista je neurologije i vanredni profesor je na Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Medinicinski faklutet je završila 1992. dok je 2003. i magistrirala u Centaru za multidisciplinarna istraživanja, Univerziteta u Beogradu. Od 2008. godine nosi titulu doktora medicinskih nauka, a 2005. godine postaje asistent na Katedri za Neurologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Od 2009.- 2015. bila je docent na istoj katedri, da bi  2015. ponela titulu vanrednog profesora. Od 1992. - 2010. radila je na Klinikci za neurologiju KC Vojvodina, a od 2010. je i rukovodilac Centra za demencije i poremećaje pamćenja na Klinici za neurologiju. Od 2018. je na mestu načelnice Odeljenja za neurodegenerativne bolesti Klinike za Neurologiju. Pored bogate lekarske prakse, konstantno se i usavršavala te je 2000. godine specijalizirala iz neurologije, a potom je i mesec dana provela na neurološkom odeljenju Medicinskog fakulteta u Segedinu gde stiče bogato iskustvo od svojih kolega iz Mađarske. Godine 2002. učestvuje na Internacionalnom seminaru “Molecular biology of the aging system” koji je održan u Dubrovniku u organizaciji EFNS Academy for Young Neurologists. Godinu dana kasnije pohađa i EFNS Academy for Young Neurologists u Češkoj, a 2004. aktivno učestvuje i na seminaru “Salzburg-Cornell Seminar in Neurologist” koji je održan u Salzburgu u Austriji. Član je Udruženja neurologa Srbije, Udruženja neurologa Evrope, The Alzheimer's Association International Society to Advance Alzheimer's Research and Treatment (ISTAART). Uz bogato iskustvo i karijeru objavila je i veliki broj radova u monografijama i zbornicima radova kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Rođena je 1968. godine u Novom Sadu. 

Prof dr Marija Semnic

NEUROLOG
TOP