NEUROPSIHIJATAR

Prof. Dr Milorad Žikić

Lekar u praksi duže od pola veka, specijalista neuropsihijatar, uveo metodu ultrazvučne dijagnostike moždanih arterija rutinsku praksu u Srbiji. Doktor medicinskih nauka, dugogodišnji direktor Klinike za neurologiju u Novom Sadu i šef Katedre za neurologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Redovni profesor neurologije na Medicinskim fakultetima Univerziteta u Novom sadu i Banjaluci, sada u penziji. Član Američke akademije neurologa, predsednik Neurološke sekcije DLB, potpredsednik Neurološke sekcije SLD i član Sekcije za umetnost, humanost i kulturu Srpskog lekarskog društva - Društva lekara Vojvodine i njen dugogodišnji predsednik.

Prof. Dr Milorad Žikić

NEUROPSIHIJATAR
TOP