OTORINOLARINGOLOGIJA

Prof. dr Slobodan M. Mitrović

Prof. dr Slobodan M. Mitrović je redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlen je stalno u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu, u Klinici za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata, na mestu načelnika Odeljenja polikliničke službe. Po obrazovanju je otorinolaringolog i fonijatar, magistar i doktor medicinskih nauka, sa 26 godina iskustva u struci. U okviru uže oblasti-fonijatrije bavi se svim njenim aspektima: poremećajima glasa, govora, govornog jezika, gutanja i sluha. Skoro dve decenije, bavi se dijagnostikom i terapijom  refluksnog poremećaja ali i kašljem i poremećajem disanja u spavanju. Unazad tri godine bavi se i endoskopskom dijagnostikom poremećaja gutanja za šta poseduje sertifikat „Evropske fonijatrijske akademije.“ Autor je ili jedan od autora u preko 60 bibliografskih jedinica. Autor je, koautor ili urednik u 12 štampanih publikacija /zbornici radova, udžbenici, praktikum, zbirka test pitanja, monografije/. Organizator je i učesnik velikog broja simpozijuma i kurseva kontinuirane medicinske edukacije.

Prof. dr Slobodan M. Mitrović

OTORINOLARINGLOGIJA
TOP