Sportska medicina

  • Kontrolni pregledi
  • Sportski sistematski pregledi
  • Sudije, treneri, DIF, VTSŠ
  • Sportski sistematski pregledi - viša kategorija
  • Prošireni sportski pregledi
  • Prepis lekarskih uverenja
  • EKG
  • Konsultacija
  • Prepis nalaza
TOP