Sportska medicina

  • Kontrolni pregledi
  • Sportski sistematski pregledi
  • Sudije, treneri, DIF, VTSŠ
  • Sportski sistematski pregledi - viša kategorija
  • Prošireni sportski pregledi
  • Prepis lekarskih uverenja
  • EKG
  • Konsultacija
  • Prepis nalaza

 

Laboratorijske analize možete obaviti tokom prepodneva i zakazati pregled svakog radnog
dana i subotom od 8 -14h
Poneti prvi jutarnji urin i doći pre doručka . Vaši laboratorijski nalazi biće u ordinaciji naših
lekara , specijalista medicine sporta,
Prof.dr Miodrag Drapšin
Doktor medicinskih nauka iz oblasti fiziologije sporta i sportske medicine.
2015. godine zvanje vanrednog profesora,
2016. šef Katedre za Sportsku medicinu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
dr Borislava Kovačević

TOP