Global Prevent - Specijalistički pregledi

Gastroenterologija

Dr Aleksandar Knežević, Prof. dr Dragomir Damjanov, Dr Dragan Stamenković

Kardiologija

Dr Miroslav Bikicki

Ginekologija

Dr Mirjana Radojčić

Sportska medicina

Prof. dr Miodrag Drapšin, Dr Borislava Boba Kovačević

Radiologija

Prof. dr Dijana Nićiforović, Dr Slobodan Torbica

Oftalmologija

Dr Biljana Golubović, Dr Milica Ivković

Hematologija

Dr Danijela Agić

Neuropsihijatar

Prof.dr Milorad Žikić

Psihijatar

Dr Mirjana Dimitrašković

Opšta medicina

Specijalista interne medicine

Dr Zorica Runjajić

Psiholog

Prof.dr Vojislava Bugarski Ignjatović, Ana Vidović, Jovana Jestrović

Medicina rada

Dr Mirjana Mijić

Neurologija

Prof.dr Marija Semnic, Prof.dr Svetlana Simić

Medicina rada

Dr Ljiljana Nikolić

ORL - Konsultant

Prof. dr Slobodan Mitrović

TOP