LEKARI - GLOBAL PREVENT

Dr Aleksandar Knežević

Gastroenterolog

Dr Miroslav Bikicki

Kardiolog

Doc. Dr Aleksandra Ilić

Kardiolog

Prof. Dr Violeta Knežević

Nefrolog imunolog

Prof. dr Dragomir Damjanov

Gastroeneterolog

Dr Slobodan Torbica

Radiologija

Dr Biljana Golubović

Oftalmolog

Prof. dr Slobodan Mitrović

ORL konsultant

Dr Anita Mitreski

Ginekologija

Dr Slobodan Vukanić

Ginekologija

Dr Jadranka Janković

Dermatologija

Dr Mišel Milošević

Grudna hirurgija

Prof. Dr Milorad Žikić

Neuropsihijatar

Dr Mirjana Dimitrašković

Psihijatar

Dr Jelena Matić Jankov

Pneumoftiziolog- alergolog

Ana Vidović

Psiholog

Dr Borislava Boba Kovačević

Sportska medicina

Prof. Dr Miodrag Drapšin

Sportska medicina

Dr Ljiljana Nikolić

Medicina rada

Dr Vesna Sladojević

Opšta medicina

Dr Slađana Stojilović

Interna medicina

Dr Mirjana Mijić

Medicina rada

Dr Stefan Andrić

Interna medicina

Dr Bojan Vuković

Endokrinolog

Jovana Jestrović

Psiholog

Prof dr Jovo Bogdanović

Urolog - konsultant

Prof dr Marija Semnić

Neurologija

Dr Milica Ivković

Oftalmolog

Prof dr Svetlana Simić

Neurologija

Dr Danijela Agić

Hematolog
TOP