LEKARI - GLOBAL PREVENT

Dr Aleksandar Knežević

Gastroenterolog

Dr Miroslav Bikicki

Kardiolog

Doc. Dr Aleksandra Ilić

Kardiolog

Prof. Dr Violeta Knežević

Nefrolog imunolog

Prof. dr Dragomir Damjanov

Gastroeneterolog

Dr Slobodan Torbica

Radiologija

Dr Slobodan Vukanić

Ginekologija

Dr Jadranka Janković

Dermatologija

Dr Mišel Milošević

Grudna hirurgija

Ana Vidović

Psiholog

Dr Ljiljana Nikolić

Medicina rada

Dr Kristina Ivković Šunjka

Ginekologija

Dr Danijela Agić

Hematolog

Dr Mirjana Mijić

Medicina rada

Prof dr Marija Semnic

Neurologija

Dr Bojan Vuković

Endokrinolog

Prof dr Svetlana Simić

Neurologija

Dr Milica Radišić

Radiologija

Dr Nemanja Đurđev

Radiologija
TOP